Bioregionalisme

Het gaat er om dat je eigenlijk alles wat je nodig hebt uit je omgeving kunt halen. In eerste plaats denk je dan natuurlijk aan regionaal voedsel, maar vervolgens kan je ook nog zorgen dat je geld in de rgio blijft, je je arbeid in de regio verricht, je je vrije tijd doorbrengt in de regio met mensen uit de buurt, de dingen waar je afstand van doet (‘afval’) in de regio blijven en verwerkt worden.

Op Schumacher College is door o.a. John Thackara, de man achter de Doors of Perception, een cursus Bioregionalism by Design gegeven.

De versterking van je regio (wijk/dorp/stad) is niet alleen ecologisch maar ook financieel en sociaal. Een onderzoek waard: hoe zou jij dat doen?

Advertenties

Eco

Eco is de verlatijnste vorm van het Griekse woord ‘oikos’, en het betekent ‘huis’. Economie is dus de huishoudkunde; vergelijk het met je huishoudboekje, hoe zorg je dat er niet veel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt? Ecologie is de kennis van ons huis zelf, van de planeet waar we op wonen: aan welke natuurwetten is de aarde onderhevig, zowel dat wat niet leeft als het levende deel.

Economie is dus een wetenschap. In die zin zijn uitspraken als “de economie moet groeien” en “de economie is gezond” onzin. Je zegt tenslotte ook niet “de biologie moet groeien” of “de taalkunde is gezond.” Het is belangrijk om economie, en de wijze waarop de mens met (schaarse) grondstoffen om gaat,  te bestuderen om te zien hoe we op een verantwoorde manier om kunnen gaan met onze planeet, ons huis. We hebben er maar één.

Ecologie is ook een wetenschap. Het beschrijft het ontzettend gecompliceerde web van afhankelijkheden tussen dat wat niet leeft op aarde en het leven. Dat wat niet leeft is het water, steen, zand, lucht, wind, erosie, vulkanisme. Het leven met al zijn opbouwende en afbrekende processen is hiervan afhankelijk en heeft hier ook een grote (stabiliserende) invloed op.

In je huis (eco) wil je je thuis voelen; alle aardbewoners willen zich thuis voelen in ons gedeelde huis.