Eco

Eco is de verlatijnste vorm van het Griekse woord ‘oikos’, en het betekent ‘huis’. Economie is dus de huishoudkunde; vergelijk het met je huishoudboekje, hoe zorg je dat er niet veel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt? Ecologie is de kennis van ons huis zelf, van de planeet waar we op wonen: aan welke natuurwetten is de aarde onderhevig, zowel dat wat niet leeft als het levende deel.

Economie is dus een wetenschap. In die zin zijn uitspraken als “de economie moet groeien” en “de economie is gezond” onzin. Je zegt tenslotte ook niet “de biologie moet groeien” of “de taalkunde is gezond.” Het is belangrijk om economie, en de wijze waarop de mens met (schaarse) grondstoffen om gaat,  te bestuderen om te zien hoe we op een verantwoorde manier om kunnen gaan met onze planeet, ons huis. We hebben er maar één.

Ecologie is ook een wetenschap. Het beschrijft het ontzettend gecompliceerde web van afhankelijkheden tussen dat wat niet leeft op aarde en het leven. Dat wat niet leeft is het water, steen, zand, lucht, wind, erosie, vulkanisme. Het leven met al zijn opbouwende en afbrekende processen is hiervan afhankelijk en heeft hier ook een grote (stabiliserende) invloed op.

In je huis (eco) wil je je thuis voelen; alle aardbewoners willen zich thuis voelen in ons gedeelde huis.